Training Met Taal Vooraan voor PM-ers – Logopediepraktijk KLETS – Rotterdam

Logopediepraktijk KLETS

Onze praktijk is gevestigd in Rotterdam Crooswijk. Wij hebben op dit moment een wachtlijst. Bel voor meer informatie.

Training Met Taal Vooraan voor PM-ers

Met Taal Vooraan

De kwaliteit van de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind heeft een positief effect op de taalontwikkeling van het kind. Kinderen leren taal van hun omgeving en in gesprek met die omgeving. Bij kinderen die risico lopen op een taalachterstand is het bewust toepassen van deze strategieën extra belangrijk, zodat latere problemen kunnen worden voorkomen.

De training Met Taal Vooraan is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers op peuterspeelzalen. In deze praktische training leer je interactie-uitlokkende en taaluitbreidende strategieën te gebruiken om de communicatie van peuters te verbeteren.

Je gaat, al of niet samen met je collega(‘s), onder begeleiding van een ervaren logopedist kijken wat de kinderen in jouw groep nodig hebben voor hun taalontwikkeling. We oefenen op de groep zodat je de geleerde strategieën direct kunt toepassen tijdens de dagelijkse activiteiten met kinderen.

Brochure MTV

Poster