Onze Praktijk – Logopediepraktijk KLETS – Rotterdam

Logopediepraktijk KLETS

Onze praktijk is gevestigd in Rotterdam Crooswijk. Wij hebben op dit moment een wachtlijst. Bel voor meer informatie.

Onze Praktijk

Logopediepraktijk KLETS is sinds juli 2011 gevestigd in Rotterdam Crooswijk. Onze hoofdlocatie vindt u binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Sinds 2018 zijn wij ook gevestigd binnen de Oscar Romeroschool en de OBS Crooswijk.

In onze praktijk zijn op dit moment twee enthousiaste logopedisten werkzaam: Chantal de Wit en Eva van Hensen van Uningen-Hoogesteger. Wij werken met kinderen met logopedische stoornissen en altijd op verwijzing van een arts of specialist.

Als logopedisten houden wij ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van ons werk. Als logopedist bieden wij in onze praktijk, therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren. Dit kunnen kinderen zijn, maar ook ouders.

Hier treft u informatie aan over onze praktijk, zoals wie er bij ons werken, maar ook vindt u informatie over de gang van zaken in onze praktijk, de openingstijden en hoe de vergoeding geregeld is.

In Wat is logopedie geven wij u meer informatie over logopedie in het algemeen en leggen wij uit welke problemen er kunnen zijn en hoe logopedisten die behandelen. Let op, niet alle stoornissen worden bij ons in de praktijk behandeld in verband met specialisaties.