Klachtenprocedure

Ontevreden over de behandeling

Hoewel wij het natuurlijk niet hopen, kan het zijn dat u ontevreden bent en een klacht heeft over uw logopedist en/of logopedische behandeling. Ook dan is het belangrijk om te weten welke stappen u dient te ondernemen en hoe u dat het beste kunt doen.

Wij vinden het fijn als u uw klacht eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Indien dit voor u onvoldoende resultaat oplevert of tot een ontevreden gevoel leidt, kunt u zich wenden tot de praktijkhoudster, Chantal de Wit.

Indien uw klacht dan nog niet naar tevredenheid wordt verholpen, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij onze logopedisten zijn aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

In deze folder treft u meer informatie over het indienen van een klacht.