Klachtenprocedure – Logopediepraktijk KLETS – Rotterdam

Logopediepraktijk KLETS

Onze praktijk is gevestigd in Rotterdam Crooswijk. Wij hebben op dit moment een wachtlijst. Bel voor meer informatie.

Klachtenprocedure

Ontevreden over de behandeling

Hoewel wij het natuurlijk niet hopen, kan het zijn dat u ontevreden bent en een klacht heeft over uw logopedist en/of logopedische behandeling. Ook dan is het belangrijk om te weten welke stappen u dient te ondernemen en hoe u dat het beste kunt doen.

Wij vinden het fijn als u uw klacht eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Indien dit voor u onvoldoende resultaat oplevert of tot een ontevreden gevoel leidt, kunt u zich wenden tot de praktijkhoudster, Chantal de Wit.

Indien uw klacht dan nog niet naar tevredenheid wordt verholpen, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij onze logopedisten zijn aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

In deze folder treft u meer informatie over het indienen van een klacht.