Vergoeding – Logopediepraktijk KLETS – Rotterdam

Logopediepraktijk KLETS

Onze praktijk is gevestigd in Rotterdam Crooswijk. Wij hebben op dit moment een wachtlijst. Bel voor meer informatie.

Vergoeding

Onderstaande informatie is gebaseerd op de Betalingsvoorwaarden van de NVLF, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Vergoeding

Logopedie wordt in 2024 volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Wel vallen deze kosten onder uw verplicht eigen risico dat dit jaar is vastgesteld op €385,-. Tot 18 jaar hebben verzekerden geen eigen risico. Hierdoor worden behandelingen voor kinderen volledig vergoed, wanneer er een overeenkomst is tussen de zorgverzekeraar en de logopediepraktijk. Onze praktijk heeft contracten afgesloten met Zilveren Kruis, CZ, VGZ, DSW, Menzis, Caresq, ASR en VRZ. Het kan zijn dat uw zorgverzekering onderdeel is van een van deze grote maatschappijen. Ga dit voor uzelf van te voren na, zodat u achteraf geen problemen heeft met vergoeding.

Verwijzing

Wanneer u een geldige verwijzing heeft van een arts of specialist wordt de logopedie behandeling vergoed, zoals hierboven beschreven staat. Er is geen herhaalverwijzing meer nodig voor logopedie bij een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden. Daarover is in 2017 een besluit genomen. In plaats van een herhaalverwijzing stuurt de logopedist een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelend arts.

Verzuim

Wanneer u een keer niet kunt komen, dient u zich 24 uur van te voren af te melden. Bij ziekte kan er de dag zelf tussen 8:00-8:30u nog afgebeld worden. Wanneer u te laat bent met afmelden of niet verschijnt op het geplande tijdstip, krijgt u een rekening thuis gestuurd. Deze rekening moet u zelf betalen en kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag bedraagt €30,-.

Tarieven 2024

Dit jaar zijn er verschillende tarieven die zorgverzekeraars hanteren. U kunt het tarief opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Overleg

Wanneer wij uitgenodigd worden voor een (multidisciplinair) overleg, worden er kosten in rekening gebracht. Deze kosten vallen niet onder de vergoede zorg vanuit de zorgverzekeringswet en zullen bij de aanvragende organisatie in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor zijn €80 per uur online en €120 per uur op locatie, excl reiskosten.