Aanmelden – Logopediepraktijk KLETS – Rotterdam

Logopediepraktijk KLETS

Onze praktijk is gevestigd in Rotterdam Crooswijk. Wij hebben op dit moment een wachtlijst. Bel voor meer informatie.

Aanmelden

Aanmelden bij onze praktijk?
Om uw behandeling bij onze praktijk te starten vragen wij u om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Geef ook aan op welke school uw kind zit.

Wij geven u graag de zorg die uw kind nodig heeft. Helaas is er bij ons sprake van een wachtlijst, wegens een groot tekort aan logopedisten in het hele land. Dit betekent dat u pas over meerdere maanden aan de beurt bent voor een intake. Wij zien dit graag anders en doen er alles aan om nieuwe collega’s te vinden. U kunt ons helpen door een signaal af te geven bij uw eigen zorgverzekeraar over onze wachtlijst of een verzoek te doen voor zorgbemiddeling, door deze brief naar hen te mailen. Mogelijk kunt u elders eerder terecht.

Stap 1 van 7
Persoonsgegevens

Geboortedatum
Geslacht

Stap 2 van 7
Adresgegevens

Vul als volgt in: 1234AB.
Vul als volgt in: 0123456789.
Vul als volgt in: naam@domein.nl

Stap 3 van 7
Verzekeringsgegevens

Stap 4 van 7
Klachtomschrijving

Stap 5 van 7
Overig

Stap 6 van 7
Opmerkingen

Stap 7 van 7
Samenvatting

Persoonsgegevens

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Voornaam
Geboortedatum
--
Geslacht

Adresgegevens

Straatnaam en Huisnummer
 
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Land

Verzekeringsgegevens

Zorgverzekeraar
Naam zorgverzekeraar

Klachtomschrijving

Wat zijn uw klachten?

Overig

Heeft u een verwijzing?
Naam verwijzer

Opmerkingen

Belangrijke gegevens of opmerkingen

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Inschrijving verzenden' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord