Gang van zaken – Logopediepraktijk KLETS – Rotterdam

Logopediepraktijk KLETS

Onze praktijk is gevestigd in Rotterdam Crooswijk. Wij hebben op dit moment een wachtlijst. Bel voor meer informatie.

Gang van zaken

Wat gebeurt er na aanmelding?

Wanneer u zich heeft aangemeld voor logopedie bij ons, via de site of telefonisch, wordt er een afspraak met u gemaakt voor een eerste gesprek. Het kan zijn dat hier een aantal weken overheen gaan in verband met een wachtlijst.

Eerste gesprek

Het eerste gesprek dat plaatsvindt, is het anamnese gesprek. Tijdens dit gesprek moet u altijd uw identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) meenemen, uw pasje van de zorgverzekeraar en de verwijzing van uw arts of specialist. In de gesprek worden veel vragen gesteld om de hulpvraag duidelijk te krijgen, maar ook achtergrond informatie die van belang kan zijn voor het beloop van de klacht en de behandeling. Aan de hand van dit gesprek wordt gekeken of logopedie wordt ingezet of dat er eerst nog onderzoek moet plaatsvinden. Het is hierbij dus belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie die van belang kan zijn aan ons doorgeeft. Wanneer de logopedie voor uw kind is, moet uw kind ook bij dit gesprek aanwezig zijn.

Aan het eind van dit gesprek wordt u gevraagd om een behandelovereenkomst te tekenen, waarin u akkoord geeft dat er vervolg plaats vindt, de verzuimregeling wordt met u besproken en u geeft akkoord dat er contact gelegd mag worden met derden, zoals o.a. verwijzers en leerkrachten.

Onderzoek

Na het eerste gesprek vindt er in de meeste gevallen een onderzoek plaats om nader te bepalen wat de stoornis is en welke ernst. Wanneer het onderzoek is afgerond worden de resultaten met u besproken en samen met u wordt er een behandelplan opgesteld.

Verslag

De resultaten uit het anamnese gesprek en het onderzoek worden verwerkt in een verslag. Hierin wordt ook het behandelplan opgenomen met de logopedische diagnose die gesteld is aan de hand van de resultaten. Na akkoord van u zal de behandeling volgen.  Dit verslag krijgt u, maar wordt ook opgestuurd naar de verwijzer.

Behandeling

De behandelfrequentie is normaal gesproken één keer in de week een half uur. Tijdens de behandeling worden er oefeningen gedaan en adviezen gegeven. Aan het eind van de behandeling krijgt u oefeningen mee die thuis herhaald moeten worden. Er moet iedere dag geoefend worden om het gewenste resultaat binnen het termijn te behalen. U kunt beter vaak en kort oefenen, dan nauwelijks en lang. De eerst volgende behandeling zullen de oefeningen besproken worden. Van u als ouder/verzorger wordt verwacht dat u bij de behandeling aanwezig bent.

Overleg

Het kan zijn dat ons gevraagd wordt aan te sluiten bij een multidisciplinair overleg. Hier proberen wij onze agenda dan op aan te sluiten. De kosten voor de overleg vallen niet onder vergoede zorg vanuit de zorgverzekeringswet en zullen bij de aanvrager van het overleg in rekening worden gebracht.

Verzuim

Wanneer u een keer niet kunt komen, dient u zich 24 uur van te voren af te melden. Bij ziekte kan er de dag zelf tussen 8:00-8:30u nog afgebeld worden. Wanneer u te laat bent met afmelden of niet verschijnt op het geplande tijdstip, krijgt u een rekening thuis gestuurd. Deze rekening moet u zelf betalen en kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag bedraagt €30,-.

Evaluatie

Tussentijds wordt de voortgang geëvalueerd met u en zo nodig worden de doelen bijgesteld.

Afronden behandeling

Wanneer de doelen uit het behandelplan behaald zijn en er geen hulpvraag meer is, wordt de behandeling beëindigd. Er wordt een eindverslag geschreven door de behandelend logopedist. Dit verslag ontvangt u, maar gaat ook naar de verwijzer. Ook wordt u gevraagd om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen, dat vanuit de zorgverzekeraars wordt verlangd.